28.11.2009 CACIB Budapest Best Baby Balazsovits Janos Ferencne Ungarn
29.11.2009 CACIB Budapest Best Baby Szabo Sandor Ungarn
05.12.2009 CACIB Nitra Best Baby Robaka Grzegorz, PL Slovakei
06.12.2009 CACIB Nitra Best Baby Zake Ligita, LV Slovakei
07.03.2010 CAC Drzonków VV 1 Miroslaw Redlicki Polen
11.04.2010 CACIB Dresden V1, Best Junior, BOB Karl Büttner Deutschland
01.05.2010 CACIB BAR 2010 V1, CACJ, Best Junior Gabriel Stibel Montenegro
01.05.2010 CAC Bulgarien 2010 V1, CACJ, Best Junior, BOB Savicic Nebojsa Bulgarien
02.05.2010 CAC Macadonia 2010 V1, CACJ, Best Junior, BOB Petar N. Sjekloca Macedonien
02.05.2010 CAC Petrovac 2010 V1, CACJ, Best Junior Vasko Mudresa Montenegro
08.05.2010 VDH-Europasieger-Ausstellung Dortmund V2, Res.-CACJ Marie Butler Deutschland
15.05.2010 CACIB Bratislava V1, CACJ, Best Junior Judit Korosz Papp Slovakei
16.05.2010 Central- & East-European Winner 2010 Bratislava V1, CACJ, Best Junior Davor Javor Slovakei
09.10.2010 CACIB Rostock V1, CACJ, Best Junior Rolf Blessing Deutschland
31.10.2010 CACIB Hannover V1, CACJ, Best Junior E. Heintz Deutschland
20.11.2010 CACIB Nitra V1, CAC, Res.-CACIB Miroslav Zidar Slovakei
21.11.2010 CACIB Nitra V1, CAC, Res.-CACIB Petr Rehánek Slovakei
15.05.2011 CACIB Bratislava V1, CAC, CACIB Gabriela Ridarcikova Slovakei
01.10.2011 CACIB Komarom V1, CAC, CACIB Tibor Gellen Ungarn
02.10.2011 CACIB Komarom V1, CAC, CACIB Judit Korosz Papp Ungarn